Hesen Zîrek, Hesen Zîrek Nebû!

MESÛD BÎNENDE

LATÎNÎZEKIRIN: BAWER MARÛFÎ

Hesen Zîrek le gundî Hermêley ser be şarî Seqiz le nêw renc û azarî hejarî da çawî be rûnakîy dunya heldênê û her le seretay jiyaniyewe têkel be erk û zehmetî karekerî debê; û serbarî hemû emane le temenî 12 salî da, mergî babî ewendeytir dile biçkolanekey birîndar dekat û doxî bêpenayî xoy û daykî awarey şarî Seqiz dekat. Paş mirdinî babî Hesenî mêrmindal, daykî şû dekatewe û Hesen le bêkesî da rû dekatewe gundî Hermêle û le berdestî ew axayey babî meyterî bo kirdibû; û be hoy lêhatûyiyewe naznawî Zîrekî pê dirabû, dirêje be rencorî dedat. Herçende her le temenî tazelawî da hest û henasey naskî xo denwênê û awazî dengî dîwexanî axa û gewrekan derazênêtewe, belam rohî serbizêwî Hesen doxî koyleyî debezênê û be têkhelçûn le gel axa, xoy awarey şar û gundekanî Kurdistan dekat. Paş maweyek wekû şagird şofîrî Mînexanî Erdelanî Seqiz le rêgay Seqiz-Bane dest be karkirdin dekat, belam le rûdawêkî pêkdadan da mindalêk dekujê û Hesen le tirsan xoy awdîwî sinûr dekat û le şarî Bexda degîrsêtewe.

Paş maweyek karkirdin le hotêl û çayxanekanî Bexda, denge nawazekey debîstirê û hogirî kurd û ereb peyda deka; her boye le Radyo Bexda banghêşt dekrê û ezmûnî hunerîy xoy be şêweyekî fermî dest pê dekat. Zîrek be nasîn û pêwendî le gel goranîbêjan û hunermendanî xawen ezmûn, behrey hunerîy xoy pêdegeyenê û sozî awazî le zorbey nawçekanî Kurdistan da berzenaw debêt.

Paş şorişî 1958î Êraq, be naçarî Bexda becê dehêlî û wa diyar e em naçariyeş be boney goranîwitin le boney hatine ser textî Melek Feyselî Dûhem buwe ke le şorişî nwê da wekû tawanêkî siyasî dête ejmar. Zîrek paş de salan pêgeyandinî behrey xoy le Bexda û derçûnî nawbangî hunerî, le Radyo Tahran pêşwazî lê dekrêt û lewêyş bo mawey du salan ezmûnî hunerîy serkewtûy xoy tomar û bilaw dekatewe û her lew serûbendeş da le gel Mîdya Zendî jiyanî hawbeşî pêk dehênêt. Diwatir deçête beşî kurdîy Radyo Kirmaşan û lewênderêş 2 ta 3 salan dirêje be çalakîy hunerî dedat; lew maweye da hendê bezm û goranîy hikûmetî pê dexwênin û paşan bo hemîşe dengî le îzge û bilawkirawey resmî da kip deken û dûrî dexenewe.

Hesen Zîrek paş temenêk hewl û çalakîy hunerîy nawaze, dîsanewe dekewête ser sacî Elî û naçar debêt ne wek hunermendêkî profîşnal û xawen tîp û nawend, belkû wekû çayçiyek le Kanî Mela Ehmedî şarî Bane dirêje be jiyanî pir çermeserîy xoy bidat. Diwa satekanî temenî xoy deçête şarî Şino û wekû xoy delêt: “Axîrî pîriyekem hênawe Şino”; lewê degîrsêtewe tawekû nexoşînekey tengî pê heldeçinê û lewêwe bo bîmaristanî şarî Wirmê be rê dekrêt. Belam wa diyar e şêrpencey negrîs, reg û rîşalî xoy le henawî Zîrek da pitew kirduwe û amanî jiyanî lê birîwe, her boye bo çawedêrîy kotayî berew nexoşxaney şarî Bokan be rê dekrêt û paş maweyek momî temenî direwşawey rû le xamoşî denêt.

Renge kemtir kesêk le komelgay Kurdewarî da hawçeşnî Hesen Zîrek wekû sertopî îradey jiyan û serçeşnî awatî çêj û xoşî derkewtibê û tewijmî em heze hem le şêwey rûberûbûnewe le gel jiyan û hem le goranî û ahengekanî da be rûnî û raşikawî xoy niwandibê. Le riwangey derûnşîkariyewe nebûnî sêberî berdewamî bawk be ser jiyanî Hesenî mindalewe, rewtî nezmî udîpî rahatinî têk deşêwênê û hogirî cîhanî dayk û nezmî jinaney dekat; cîhanêk ke be pêçewaney rêsamendî û çeqbestûyî qanûnî bawk dij be nawendtewerî û nezmî bawkane ye û xoy le bênawendî û bêbinemayî da (anti-foundationalism) debînêtewe. Kewaye, Hesen Zîrek be pêçewaney nezmî bawkserweraney komelgay kurdî, peywest be mêjûy winbû û nahuşyarî em komelgaye debêtewe ke asewarekanîşî le edebî zarekî û beyt û bendekan da debînrêtewe; ew mîtrayîsme jinaneye ke berhemî komelgay werzêrîy seretayî le mêjûy mêzopotamiya buwe ke diwatir le layen ferhengî şiwankareyî îbrî û ariyekanewe têk deçêt û ferhengî yektaxwazaney asimangerî û ewperxwazî cêgirî debêt.

Hesen le temenî mindalî da daykî rasteqîneşî lê dûr dekewêtewe, her bew boneyewe hestî dayikxwazaney berzecê debêtewe û le fantaziyay hunerî û mebestî ewîndaraney da be xestî reng dedatewe. Nawî ew kiç û jinaney ke berdewam le goraniyekanî Zîrek da dupate debnewe zortir lewey berhemî sobjêktîwîtey piyawserwerane bo jêrdestxistinî objey jinane bêt, berhemî fantaziyayekî naşêwazmendî jinane ye: Reş Esmer, Ayşê, Miryemê, Sebrî, Kejal, Amînê, Ame, Rabe, Rezye, Nusret, Tûba, Fatim, Aftaw, Nezaket, Leylê, Mehtab, Helîm, Şehên, Şehla, Xecê, Mestûre, Soybe, Tûran, Pîroz, Îsmet û…

Firejiniye le beste û goraniyekanî Zîrek da ke wa diyar e le jiyanî rasteqîney xoşî da derkewtey hebuwe, serbendêk e bo yek nawî pîroz ke nawişyarî Zîrekî pêwe girê dirawe û berdewam abûrîy meyl û arastey lîbîdoy hunermendî diyarî kirduwe: “Amîn, daykî Hesen Zîrek”

Zîrek le wesfî em jinane da ke bo ew hêmay ciwanî û xoşewîstî û be giştî hezî jiyan û tamezroy jîndostî bûn, ew wêne û wesfe sirûştiyane be kar dehênê ke le edebî zarekî û ferhengî hemwanekîy komelgay Kurdistan da baw e û be gwêy xelkî aşina û le ber dilan e: Çawmest, Kewmil, Kewyar, Berezay Şaxan, Kenêrey Çom, Gulî Sêlaw, Befrî Kiwêstan, Estêrey Roj, Estêrey Sîweyl, Merdoşî Caran, Bêrî, Xunçey Ser Çil, Şemamey Be Bon, Henarî Awdar, Estêrey Bîst û Du, Henarî Nêw Hencîran, Kargî Nêw Rêwasan, Durî Nêw Elmas, Dolarî Nêw Lîran, Baxî Henar, Baxî Bê, Baxî Sêw, Lewlaw, Tûle Mêw, Reşe Reyhane, Befrî Qendîl, Dar Mêxk, Sêwî Ser Lik, Gulî Nêw Perjîn, Gerdin Guldan, Lîmoy Kal, Zerde Bê, Henarî le Nêw Rez, Qoxî Nêw Hencîran, Gulî Şeşper, Narinc û Lîmo, Karmamiz, Sûre Gul, Mezedar, Mayinî Kiwêt, Mayinî Kehlan, Mayinî Belek, Helaley Zerd, Şetlî Şilêre, Kotire Barîke, Lêw Al, Çile Bîza, Şemamey Sawa, Çaw Baz, Ebro Seqer, Gerdin Zerd, Kewbar, Şimqar, Terlan, Xase Kew, Dindûkî Kew, Mangî Taban, Şimşal, Helûçey Kal, Befrî Almelû, Xunçey Sêw, Darî Şimşad, Penîrî Kurdî, Karxaney Qend, Kişmîş, Şemamey Serterz, Gulî Lîmo û… .

Zîrek herweha hestî be doxî nalebarî jinan û kiçanî kurd kirduwe ke gîrodey destî piyawsalarî bûne û le bestênî komelgay daxirawî xêlekî da le hemû buwarêkewe tûşî helawardin û naberaberî kirawin. Her boye le goraniyekanî da ta mecalî hebûbêt awirî le meynetiyekanî em tiwêje xamoşey komelgay kurdî dawetewe û be balay tiwansit û têkoşanekaniyan da helîdawe:

Kîjêkî kurdî serbest xulqawî / Be dawî gerdûn gîrode mawî Kîje kurd boçî zerd helgerrawî / Le bo rojî xot awa damawî Ciwan têdekoşî bo nîştimanî
Kîje kurdekey tifeng le şanî / Mindal heldegrî le dujminanî Kîje kurdekey le şax û çiya / Qewlit dedemê bibe dilniya Wa serdekewî lem tengawiye

Her bew pêye ke hizr û awezî Hesen pêbeste û estobendî nawend û çeqêkî diyarîkiraw nebuwe, hunerekeşî bazney nawçegeraney têperanduwe û lebatî morkî nawçeyî, şunasêkî Kurdistanî û îtosêkî jever-Kurdistanî pêwe diyar e; her boye le goraniyekanî da wişey kurdî û farisî û lurî û heway erebî û ermenî û be pêy zerûretî mêlodya û rîtim, dên û deçin û giwêgir û berdengî ecemîş boxoyan desteber deken. Zîrek ke dekrêt wekû markopoloy goranîbêjanî kurd nawdêrî bikeyn, be hoy perenesendûyî Kurdistan û nebûnî îzgey deng û deselatî piştîwan, ziyatir le xurbet da (Taran, Bexda, Musil, Tewrêz) hunerî xoy pê geyanduwe û weşanî kirduwe. Xurbet bo hunermendî kurd be giştî sereray azarî dûrî û derdî nasorî cudayî, hewênî bizwandinî hest û sozî hunermendane buwe û em doxeş lay Zîrek bêguman le berizkirdinewey astî dahênan û tokmekirdinî nwêgerî le aheng û mêlodiyekanî da dewrî serekî niwanduwe.

Cêm niye tiya bisrewim, xakim be ser, bê lane xom Bê kes û bê yar û hawdem, bê mey û meyxane xom

Zîrek herweha beytêkî farisî dexwênê ke têyda basî doxêkî paradoksîkal deka ke lewê da beramberkêy duwaney “xurbet/weten” hîç sentizêkî bo nadozrêtewe, bêcge le çarenûsêkî trajîk… .

Ne der xorbet dêlem şad est, ne rûyî der veten darem Êlahî bextê men bergerded ez an talê’ kê men darem

Wesfî em doxe be hendê ciyawaziyewe lay roşinbîran û hunermendanî almanî debînîn ke paş tewawbûnî şerî duhemî cîhanî û îmkanî geraneweyan bo wilat bebê hîç hîwadariyek çaw le dahatû deken:

Le kenarî cadeke danîştûm
Şofêr xerîkî gorînî tayey maşêneke ye
Xoşîm lew şiwêne naye wa lêy hatûm û
Ew şiwêneşim pê xoş niye wa deçim
Edî boçî wa be hesretewe çaw le gorînî tayeke dekem?

Birêşt

Xurbet bo Hesen karkirdî objey giçkey a (object petit a)î Lakanî heye; obje yan berdestêk ke le cêgay ewey meylî ême berew lay xoy rabikêşê, xoy hokarî bedîhatinî meyl e; her boye Lakan be hokar-objey meyl nawî lê debat. Em objeye ne bayexî mesrefî heye û neş destpêrageyiştû ye, belam zêdebayiyek ke keyifxoşîy ême debizwênê û berdewam le şiwênêkî dike da ye. Gerokbûnî Zîrek û nesrewtinî le hîç şar û gundêkî nîştiman û derewey nîştiman da, ke doxî bê laneyî û jever-nawçeyî bo berhem hênawe, amaje bew mêkanîzme le biran nehatuwey meylewbawî zêdeçêjî hawbestey xurbet e: xurbetêk ke xawenî formêkî boş û bê nawerok e, belam handerî xulyayekî bê amanc e bo geyiştin be zêdeçêjî juyisans û şageşkey merg.

Katêk şiwênekanî helwedabûn û geştekanî Zîrek ke le bend û bestekanî da debînînewe, ew rastiyeman bo misoger debêt ke Zîrek tiwaniwye cugrafiyayekî taybet şiwênsirînewe bikat û fezayekî naşiwên le xurbetêkî xwazraw da berhem dênêt; her bew bonewe şunasî Zîrek û zarawe û ferhengî beste û awazekanî ne mukiryanî ye û ne erdelanî, belkû naşiwên (non-place) û xurbetêkî hunermendane ye.

Amajedan be nawî şiwênewar û şar û gundekanî Kurdistan, amajeyek e be naşiwênî nîştiman û jever-nîştiman: Bane, Merîwan, Serdeşt, Sablax, Şino, Nexede, Wirmê, Seqiz, Bokan, Kirmaşan, Mukiryan, Hewşar, Taran, Tewrêz, Hemedan, Kaşan, Meraxe, Miyanduwaw, Erdebîl, Bexda, Silêmanî, Hewlêr, Kerkûk, Mûsil, Şarbajêr, Şeqlawe, Pênciwên, Biyare, Dûkan, Koye, Raniye, Baziyan, Mehalî Mengur, Sabûnkeran, Silêmankendî, Cexetû, Dolî Qurûça, Tancero, Mezray Seholan, Befrî Kelîxan, Kiwêstanî Lend û Bêstûn, Kelî Kematû, Zembîl, Qela û Darseyran, Kêwî Arbeba, Berdezerd, Naleşikêne, Dê Mukrî, Burhan, Saruqamîş, Mîredê, Serkarêz, Rindol, Qaziyan, Nemse û Taylend…

Kewaye em şiwênane bo Hesen Zîrek ne zêdî dayikî û ne malî bawan in, belkû cê nizirgey xerîbkewtinewe n; wate ew şiwênenke Zîrek têy da detiwanê naşiwênî namoyî xoy bidozêtewe û hunerî namoniwênî xoy berhem bênê. Paş ewey le seretay çilekan da bo hemîşe le nawendî bilawkirawey fermî dûr dexrêtewe, degerêtewe bo Kanî Mela Ehmedî Bane û lewênderê çayxaneyek dekatewe; paş maweyekîtir koç û mal berew Şino degiwazêtewe û mebestî wa ye axirî pîrî û awîlkey temenî lew şare da be serencam bigat. Belam wekçon berdewam xoy basî gîrodebûnî destî çerxî çepgerd û namuradîy felekî kirduwe, emcareş çarenûs berew şiwênêkî dîke raydenêt. Ke pizîşkanî nexoşxaney Wirmê le çareserkirdinî nexoşiyekey nahumêd debin, nizîkbûnî wadey mergî be xizmekanî radegeyenin. Ewanîş biryar deden bo serperiştîy kotayî bîbene nexoşxaney şarî Bokan; le rastî da tenya rêkewtêkî rût bû ke seferî xerîbaney Hesen le şarî Bokan kotayî pê bêt û diwatir be Bokanî binasêndirêt û emcareyan nek Zîrekî be demar zîndû, belkû gilkoy be huner hemîşe zîndûy le hewrazî naleşikêne da bihewêtewe.

Deçime ser Naleşikêne, beramber be Bokanê Yarî min zor necîb e, barîk e û neşmîlanê

Hesen Zîrek herweha ke pêbestey şiwên nebuwe û tenya hogirî fezayekî şiwên paqijkiraw û nawçe sirawe buwe ke bitwanê xurbetî aşinay (unheimliche) tê da bibînêtewe, le barî întîmay hîzbî û siyasîşewe herweha naderwest û bêsempat derkewtuwe. Bêguman hunermendêkî sinûrbezên wekû Zîrek ke ruxsarêkî papyolarî hebuwe û le nêw tewawî çîn û tiwêjekanî komelga da hogir û layengirî taybetî xoy pêk hênawe û çendîn carîş le layen rijêmî paşayetîy Êran û rijêmî Be’sewe kelebçe û eşkence û zîndan kirawe, natiwanê mirovêkî nasiyasî ya dijesiyaset bûbê, her boye Hesen dajdarî nîştiman û peroşî dozî reway kurd buwe û hîç kat xoy lem babetewe bê helwêst nezanîwe. Belam her be pêy naşiwênxwazî, ne tiwanîwye morkî aydolojiya û hîzbêkî taybet werbigrê û neş hunerekey têkelawî bangeşexwazî û diruşimhawêjî bikat. Zîrek lew kataney da ke bê piştîwan demayewe, berew melbendî Barzanî heldehat û lewênderê kêşî şorişigêrîy goraniyekanî qursayî zortirî be xowe debînî:

Cêjnî kurd zemanî Selahî ew Selahî giyanfîday kurdan
Hate dunya Selah, Selah kame Selah? Ew Selaheddînî Eyubî Kurd im emin, kurd im emin, kurd im emin, ta ew rojey demnêjn Kêlî jûr serim denêjin, her delêm kurd im emin, kurd im emin

Belam ewe rastiyekî haşahelnegir e ke hîç kat xoy le nêw hîç rêbazêkî siyasî da nebînîwetewe û renge emeş bo pere estandin û giştgîrkirdinî deng û awazî Zîrek le nêw hemû nawçe û zarawe ciyawazekanî Kurdistan da dewrî ewtoy gêrabêt:

Ne çînîm dewê, ne kaşî / ne hîzbîm û ne caşî Ne tûdem, ne wêldaşî / selam û eleyk heme giyan

Be xoy û be wêldaşî

Le babetî bîrûray ayînîy Zîrekewe şitêkî ewtoman be destewe niye, cige lewey ke le qeyran û tengijey qonaxî gewresalî da ke yekêk le taybetmendiyekanî hatine gorêy pirsî mêtafîzîkî û antalojîkî û herweha bîrkirdinewe le kêşey merg e, Zîrek tobeyekî sîmbolîk deka û bem boneşewe goraniyekî sozdar dexwênê:

Baran baran e, hewr û baran e / Yar Xudahafîz, dest lêk berdan e

Herweha le goraniyekanî da wişe û destewajey taybet be diyarde û kesayetiye ayîniyekan be zorî debînrê, belam wek amajeman pê da hemûy em hêma û sîmbole pîrozane karkirdî mosîqayî heye û be pêy cîhanbînîy dunyageraney kurdî, ne le pênawî dabiran le dunya, belkû be mebestî berînkirdinewey bazney jiyan û jîndostî hatuwete gorê: Qesem be Rehman û Rehîm, pena be Seydî Serwer, qesem be Sûretî Emme, bew Xudayey bê mekan e, ya Sultan hawar, ya heywansarî, bew Quraney ser per şîn, Xews le minit nesênê, Sûrey Welfecir, Kak Ehmed le Silêmanî, wek cû bot degrim şeme, ya Ebabeylê, Urûs im, Cû m, Ermenî m, dînim bo to betal e û…

Le kotayî da eme ciwanperistî û hestî sinûrbezênî ciwaniye ke be ser sinûrbendîy pîrozî û daxirawebûnî da ser dekewê:

Ber bem lawe ke, bînim cebînit / Le ser kam dîn î, bême ser dînit

Jiyanî pir çermeserîy Hesen Zîrek wekû mirovêkî trajîk, hêmayekî rastniwênî mêjûy gelî kurd e, xurbetî Zîrek diwatir le xerîbiyekanî şa’îranî kurd wekû Şêrko Bêkes, Siware Îlxanîzade û Hêmin da berdewam debêtewe û tenyayî û bêkesiyekanîşî le tenyayiyekanî Alan Kurdî û Ezîz Şingalî da dupat debêtewe. Hesen Zîrek, Hesen Zîrek nebû; belkû beserhatî mergesatî xurbet û tenyayî hemûman bû. Le hunerî netewîy kesanêkî wekû Zîrek da ye ke gile û gazendey nerîtî û çarenûsbînane berew rexne û rûberûbûnewey konkirêt û îradegerane werdeçerxêt:

Felek birûxê dewr û dîwanit / Felek biçemê hewt asimanit Felek legelma wa keçreftar î / Sebaret be kurd toş îsti’mar î

 SERÇAWE

Naleşikêne, Sercemî Goraniyekanî Hesen Zîrek, Amadekirdinî Qadir Nesîrîniya, Pêdaçûnewe: Hesen Goran, Nûsînî Note: Wehîd Mu’tesemî, Bilawgey Goran: 1381, Sine

Share.

Leave A Reply